Què es va dir a la en els seus 3 eixos: Resistint, Creant, Avançant?
Exploreu-ho a partir dels i documentació recollits a Teixidora:
teixidora.net/wiki/FESC2019

Red Confederada

CERRAREMOS ESTA INSTANCIA EL 2021-06-30. MUCHAS GRACIAS POR TODO.