Aquesta setmana, el meu tradicional 'Quadern del Mobile' al. @diariARA@twitter.com es transforma en 'Quadern del '

El dilluns dels orfes del ara.cat/_8f64f9c7?s=t

/via @ARAeconomia@twitter.com

El comença formalment avui i té pinta de ser un èxit: hi ha diversos actes fora de la Llotja on voldria haver anat però ja no queden places als seus respectius Eventbrites. Què hi farem.

Show thread

A , interessant sessió sobre 'The Role of Corporates'. Encara que siguin cinc ponents d'aquí parlant entre ells en anglès.

Show thread

En canvi, a la sessió següent de sobre 'Transforming old economy sectors' tots parlen en espanyol. Paraulots anglesos a banda, naturalment.

Show thread

En aquesta sessió de sobre relacions de les 'startups' amb la premsa, @JorTorrent@twitter.com de Damm diu que costa menys colar-nos 'bullshit' als periodistes d'aquí que als de fora.

Show thread

Següent taula rodona a sobre ecosistema i governança digital a les ciutats amb @sonosuite@twitter.com @AdevintaSpain@twitter.com @Uber_ES@twitter.com i @cooltra@twitter.com.

Show thread

Després de prevenir-nos contra els biaixos (no només de gènere) en els algoritmes d'IA, les ponents de parlen del sostre de vidre en les empreses. També s'ha aplaudit la iniciativa @TechnovationCat@twitter.com que promou vocacions tecnològiques entre nenes.

Show thread

A la crònica de la primera jornada del al @Catalunya_nit@twitter.com menciono el @Women_in_Mobile@twitter.com:

twitter.com/Catalunya_nit/stat

Show thread

I a la crònica diària del al @diariARA@twitter.com també parlo de l'acte semisecret de @kaspersky@twitter.com a Barcelona.

twitter.com/diariARA/status/12

Show thread

La segona jornada del comença amb @genisroca@twitter.com explicant coses molt assenyades sobre la relació de les empreses amb els consumidors.

Show thread
Follow

Aquí el taxista Tito Álvarez interpel·lant el representant de Cabify al sobre les condicions laborals dels conductors de VTC. "Hemos hecho ingeniería inversa de vuestras aplicaciones y hemos comunicado los resultados a las autoridades".

Ara al sessió sobre música i tecnologia amb @cruillabcn@twitter.com i @Primavera_Sound@twitter.com moderats per @ganyet@twitter.com. Fa uns mesos vaig publicar aquest "Cruïlla, un festival de dades": ara.cat/media/Cruilla-festival

Show thread

Suport institucional. Sis autobusos dobles de TMB esperen els participants del a la porta de la Llotja de Mar per traslladar-los a la festa de cloenda al Sant Jordi Club. Jo marxo, que tinc feina.

Show thread

Avui segueix el . La meva crònica de la jornada d'ahir al @Catalunya_nit@twitter.com, amb declaracions de Tito Álvarez: twitter.com/Catalunya_nit/stat

Show thread

I a la crònica del al @diariARA@twitter.com us explico un significatiu lapsus linguae del responsable dels rètols a la Llotja de Mar.
twitter.com/diariARA/status/12

Show thread

Al no hi podia faltar una sessió sobre tecnologies de veu. I si la imparteix en @xfisa@twitter.com de @laviniagroup@twitter.com, encara millor.

Show thread
Sign in to participate in the conversation
Red Confederada

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!