Recull diari d'actualitat:
- Compartir cotxe post-Covid
- Silicon Valley fent de 'telco'
- Vapejar sense iPhone
- Consells per a videoconferenciants
- Actes virtuals anul·lats pel
- Postureig de les tecnològiques
- Neteja el teu Facebook
albertcuesta.com/2020/06/02/ni

RT @Catalunya_nit@twitter.com

🔉 Gairebé no queda cap empresa americana de tecnologia que no hagi condemnat el racisme policial.

Ens ho explica l'@albertcuesta@twitter.com a L@NET d'aquest dimarts

bit.ly/3coEtdH

🐦🔗: twitter.com/Catalunya_nit/stat

Rectifico. 13 tuitaires de 17 i tres dels quatre absents són dones.

Show thread

Fent la meva llista de seguiment he observat que dels 12 dels 17 membres de tenen perfil a Twitter. Quatre dels cinc que no en tenen són dones.

Show thread

RT @CanalPDA@twitter.com

Interesante. @vodafone_es@twitter.com juega a fondo sus bazas y lanza tarifa de móvil con datos ilimitados, velocidad máxima y 5G por 24,99€ mensuales durante un año. albertcuesta.com/linkout/39609

🐦🔗: twitter.com/CanalPDA/status/12

RT @AcabCatalunya@twitter.com

⚠️| Aquestes malalties necessiten els recursos, la comprensió i la solidaritat que actualment no reben.


@magdacas@twitter.com @meritxellbenedi@twitter.com @ChakirelHomrani@twitter.com @cesciglesies@twitter.com @albaverges@twitter.com

🐦🔗: twitter.com/AcabCatalunya/stat

Avui @Spotify@twitter.com em saluda així. Dubto si és per Minneapolis o per Lleida. Però ho trobo molt oportú.

RT @CanalPDA@twitter.com

Cisco ha aplazado hasta finales de junio el congreso virtual Cisco Live para prensa y analistas que iba a comenzar hoy.

🐦🔗: twitter.com/CanalPDA/status/12

Bon dia. Per al torn del matí.

RT @albertcuesta@twitter.com

Recull diari d'actualitat tecnològica:
- Revolta interna contra Zuckerberg
- Vols Zoom xifrat? Paga
- Arriben els tuits en diferit
- 20.000 bicis d'Uber a ferralla
- Aplaudeix el teu equip des de casa
- 'Renting' de mòbils Samsung
- Impressió 3D gegant
albertcuesta.com/2020/06/01/re

🐦🔗: twitter.com/albertcuesta/statu

Recull diari d'actualitat tecnològica:
- Revolta interna contra Zuckerberg
- Vols Zoom xifrat? Paga
- Arriben els tuits en diferit
- 20.000 bicis d'Uber a ferralla
- Aplaudeix el teu equip des de casa
- 'Renting' de mòbils Samsung
- Impressió 3D gegant
albertcuesta.com/2020/06/01/re

RT @CatalunyaRadio@twitter.com

🔊 Els treballadors de Facebook aconsegueixen que Zuckerberg faci un gir i s'allunyi de Donald Trump. Com? Ens ho explica l'@albertcuesta@twitter.com a L@Net del @Catalunya_nit@twitter.com
ccma.cat/catradio/alacarta/cat

🐦🔗: twitter.com/CatalunyaRadio/sta

Què se n’ha fet dels respiradors que van sorgir durant la pandèmia? ara.cat/_92dcf2b5?s=t via @ARAsocietat@twitter.com

Molt significatiu. Periodistes assetjats (aquí i allà) per la policia i pels manifestants. I després hi haurà (aquí i allà) gent decidint el vot basant-se en unes xarxes socials extremadament manipulables. Ens mereixem tot el que ens passa.
axios.com/journalists-covering

Show thread

La llista Twitter que m'havia fet per seguir de prop els s'ha quedat molt curta amb l'extensió dels aldarulls per tots els EUA.

Show thread

RT @sonsalbalco@twitter.com

L'@albertcuesta@twitter.com parla de nosaltres al diari ARA!
Podeu fer pujar el vostre paisatge sonor aquí 👉 enquestes.salleurl.edu/2000
I podeu consultar el mapa actualitzat aquí 👉 enquestes.salleurl.edu/SonsAlB twitter.com/albertcuesta/statu

🐦🔗: twitter.com/sonsalbalco/status

Show more
Red Confederada

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!