Show more

A , interessant sessió sobre 'The Role of Corporates'. Encara que siguin cinc ponents d'aquí parlant entre ells en anglès.

Show thread

RT @alexfont@twitter.com

Impressionant: Tan sols cinc diputats assisteixen a la compareixença del president del Sabadell, Josep Oliu, al Parlament de Catalunya per parlar a la comissió del 155.

🐦🔗: twitter.com/alexfont/status/12

Quan et donen un premi reps felicitacions sinceres (algunes inesperades) i d'altres per compromís (igualment d'agrair). Però també observes silencis reveladors. De tot se n'aprèn.

linkedin.com/posts/albertcuest

El comença formalment avui i té pinta de ser un èxit: hi ha diversos actes fora de la Llotja on voldria haver anat però ja no queden places als seus respectius Eventbrites. Què hi farem.

Show thread

Aquesta setmana, el meu tradicional 'Quadern del Mobile' al. @diariARA@twitter.com es transforma en 'Quadern del '

El dilluns dels orfes del ara.cat/_8f64f9c7?s=t

/via @ARAeconomia@twitter.com

Això del és tan pintoresc que Richard Yu de Huawei és a Barcelona presentant els nous models i nosaltres, també a Barcelona, el veiem en una pantalla. Després tocarem els productes, això sí.

Show thread

Com a aperitiu del he vingut una estona al , que comença amb @sonosuite@twitter.com @unisonrights@twitter.com i @MonkingMe@twitter.com moderats per @marisolbcn@twitter.com.

La propagació del virus a Corea del Sud no afectarà gaire els mòbils de Samsung perquè la majoria els fan a Vietnam i la Índia. Per cert, Samsung té un hospital propi a Gangnam: samsunghospital.com/gb/languag

Avui explico a l'@ARA_media@twitter.com la gran diferència entre el saló ISE i un MWC com el que havia de començar avui a Barcelona. Inclou la crònica d'una pernoctació accidentada a Amsterdam.

ara.cat/_8f5bd22e?s=t

Trobo incomprensible que aquest manifest de suport a Julian Assange tingui menys de 1.300 signatures de periodistes de tot el món.
speak-up-for-assange.org/signa

RT @JonTugores@twitter.com

@albertcuesta@twitter.com @paulasolanas@twitter.com i hauríem de revisar els impactes acústics sobre la població. Els motors avui en dia a més de contaminar molt menys, són molts menys sorollosos que els de fa 20 anys...hem passat dels ‘reactors’ purs als ‘turbo-fans’ d’alt by-pass.

🐦🔗: twitter.com/JonTugores/status/

RT @JoanQueralt@twitter.com

Los 100 pilotos italianos que bombardearon gratuitamente Barcelona, al descubierto cuando ya han muerto todos.
Llegan muy tarde, pero llegan, los nombres de los delincuentes para consuelo de las víctimas de ese crimen de guerra elpais.com/ccaa/2020/02/21/cat

🐦🔗: twitter.com/JoanQueralt/status

Show more
Red Confederada

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!