@confederacio estem revolucionant Confederació. Entra i dóna la teva opinió de com agilitzar tots els processos per ser efectius i directes.

Per exemple, ara volem que només amb tres persones que estiguin d'acord a realitzar una acció. Ja es pugui tirar endavant en nom de Confederació.

@FrancescGali @confederacio

Crec recordar que a @partit_pirata hi havia una regla similar: a partir d'un mínim de pirates involucrats, es podia tirar endavant com a projecte del partit. El que no recorde és quin era aquest mínim. Funcionava força bé i la situació era similar: no gaires col·laboradors i, a més, amb distribució geogràfica poc afavoridora.

@giorgiograppa @confederacio @partit_pirata de fet la idea la tret en @icaria36 de no sé quin llibre d'un partit pirata de no sé quin país

@icaria36 @giorgiograppa @FrancescGali @confederacio
És exactament això, seguim la "regla dels 3 pirates", si 3 pirates volen fer una cosa, i no contradiu les 3 lleis pirates, ja s'hi poden posar.

També apliquem la "Juan Palomo, yo me lo guiso yo me lo como" quan algú té una idea, esperem també una proposta inicial ;)

Sign in to participate in the conversation
Red Confederada

Nodo generalista y multilingüe para amantes de la libertad. Damos la bienvenida a activistas de todos los ámbitos y demás mentes inquietas. Invitamos especialmente a personas expuestas a la marginación, la censura u otras formas de violencia. Aquí nos respetamos y nos ayudamos mutuamente. También ofrecemos soporte técnico, y con mucho gusto.