drupas boosted

This, folks, is the unstoppable power for FOSS: someone's created inkstitch.org/ by building on the superb FOSS app, Inkscape. FOSS lets *you* be the developer. If you want to be. As this person clearly did. And now everyone doing embroidery has a cool new tool to help them.

drupas boosted

Si nunca has escuchado El Café de Silverio, este es un episodio épico para empezar.

56: Cuentos y leyendas ivoox.com/cafe-silverio-56-cue

Llevo años escuchando El Café de Silverio, podcast sobre música flamenca y mucho más. Nunca imaginé que yo me engancharía a un programa así però és que Pedro López combina lo gitano, lo flamenco y lo libertario de una manera tan lógica como asombrosa para profanas como yo. Aprendo mucho y disfruto más.

Ai!, O que fixín! Está case en camiño un minimoble para camperizar a furgo (mini) 🎉🤸😁 e xa estou vixuando e para ver roteiros e emprazamentos para facer escapadas cos peques😱🤷
Ideas? Suxestións? Ollo, glamping mellor, somos pouco zarrapastrosos
Cagonoputovirus, só podo viaxar nunha app🥺

drupas boosted

¡Hola! ¿Hay alguien por aquí? Me he mudado desde el país de GAFAM al #fediverso #fediverse, convencido de que puedo escapar, al menos, en parte.

Me interesa todo salvo alguna cosa.

Oferta de promoción do deporte dende concello da Coruña t.co/cw36aetewH?amp=1

Despois de unhas 15 horas , , , , aínda lles quedan outras 5 ou 6h ata que veña e os poida rematar

drupas boosted
drupas boosted

@Gina Seems as if something like what Aral & Laura are doing with small-tech.org could be something for you as well?

velaqui.gal/legal/ non sabía deste servizo para transferencia de arquivos grandes

Show older
Red Confederada

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!