Ahir al PostgrauESS de la UAB i el Tel.ler cooperatiu de Sabadell vam jugar al joc de cartes de l'economia del procomú i en va resultarel disseny d'un ecosistema cooperatiu.

¿Ja sabeu que els llibres de la pedagoga i periodista llibertària Teresa Mañé (Soledad Gustavo) estan des de l'1 de gener al domini públic?
wikidata.org/wiki/User:Dvdgmz/

Que qui és ella? Dir que va ser la mare de Frederica Montseny seria dir poc. Autora de "El amor libre" (1889), "El anarquismo y la mujer" (1900), "Concepto de anarquía" (1902)...
ca.wikipedia.org/wiki/Teresa_M

Estic a l'equip de La de BarcelonaActiva, amb femProcomuns i LabCoop. El proper dimarts 14 de gener fem la 3a sessió oberta d'activació de projectes que vulguin participar al programa.

femprocomuns.coop/torna-la-com

Red Confederada

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!