Pinned toot

Dies vinents de a @SomCanVies
Dj 13f, 19:00 Taller d´instal·lacions elèctriques
Dv 14f, 19:00 HackLab : Navegació anònima
Ds 15f, 12:00 Ruta inclusiva pel de la Revolució Social del 1936 i la Guerra
Ds 15f, 16:00 El gobierno del miedo + debat
Dg 16f, 19:00 ¿Qué hacer en caso de incendio?

Pinned toot

Recordem els actes d'aquesta setmana del a @SomCanVies@twitter.com :

🧢 AVUI DIJOUS: Taller de passa-muntanyes a les 19:30
🗣️ DEMÀ DIVEDRES: Seminari sobre "Escriptura preOkupada" amb Cristina Morales
💥 DISSABTE: Jornada anticarcelària amb @ColectiuFuig@twitter.com

Navegació web lliure i segura
———————————————
🕖 Avui divendres 14, de 19h a 21:30
🏚 CSA Can Vies. openstreetmap.org/node/3471091…
🍙 Berenar-sopar vegà
———————————————
* Autodefensa contra la publicitat i el seguiment a internet
* Navegació anònima i publicació senses rastres
* Part teòrica i part pràctica
———————————————

    

👾 Navegació lliure i segura 👾 

———————————————
🕖 demà divendres 14, de 19h a 21:30
🏚 CSA Can Vies. https://www.openstreetmap.org/node/3471091743
🍙 Berenar-sopar vegà
———————————————
* Autodefensa contra la publicitat i el seguiment a internet
* Navegació anònima i publicació senses rastres
* Part teòrica i part pràctica
———————————————

#FebrerLlibertari #Hacklab #FLl2020

#Barcelona #14feb20

@febllibertari
imatge.png

Dies vinents de a @SomCanVies
Dj 13f, 19:00 Taller d´instal·lacions elèctriques
Dv 14f, 19:00 HackLab : Navegació anònima
Ds 15f, 12:00 Ruta inclusiva pel de la Revolució Social del 1936 i la Guerra
Ds 15f, 16:00 El gobierno del miedo + debat
Dg 16f, 19:00 ¿Qué hacer en caso de incendio?

Dies vinents de :
Dj 6f, 18:00 Taller d´autogestió de la llar . CSACanVies
Dv 7f, 19:30 Llibre Negre v3 @lleialtat
Ds 8f, 19:00 Jornades per l'okupació . CSACanVies
Dg 9f, 19:00 Cerca de tu casa . CSACanVies

Red Confederada

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!