icaria36 boosted
icaria36 boosted

Oleada de nuevas solicitudes de cuentas en red.confederac.io, con el tema Twitter-Trump de fondo.

Lo estamos comentando en la.confederac.io/t/seguimiento

icaria36 boosted

Now EQlzr has a Calendar. Today it is rather empty but maybe one day… Anyone can publish any type of events: courses, meetings, music releases, concerts, deadlines…

This calendar is based on the Events Plugin from Discourse and offers many features. Check them out at the.eqlzr.org/t/eqlzr-calendar

#musicproduction #calendar #opensource

icaria36 boosted

(I you want to pioneer EQlzr in your language, just ask!)

EQlzr es una comunidad de productoras musicales que promueve la diversidad, y esto incluye la diversidad lingüística. Hemos creado el primer tema para conversación en español.

the.eqlzr.org/t/eqlzr-en-espan

Este es el primer idioma que probamos después del inglés. ¿Qué te parece?

#productoramusical #productormusical

icaria36 boosted
icaria36 boosted

En estos tiempos, más que nunca, apoyo al pequeño comercio de barrio que si no nos quedaremos en manos de las multinacionales

icaria36 boosted
icaria36 boosted

He alliberat una modificació de 'mailusers", programa en #Python que permet enviar un correu a tots els usuaris d'un servidor Mastodon.
Ara el procés d'enviar aquest correu es controla gràcies a la creació d'una base de dades on s'hi guarden els usuaris als que ja se'ls hi ha enviat el correu.
Això permet parar el programa per qualsevol motiu i continuar enviant correus a la resta d'usuaris de la llista.

gitlab.com/spla/mailusers

cc @icaria36

icaria36 boosted

Juno Hopes has released a new single: REWIND. Juno is the first producer introducing their own work in EQlzr.

the.eqlzr.org/t/juno-hopes-rew

Check the song. Your ♥️s and comments are very appreciated!

#musicproducer #singer #firstsingle #newartist #nonbinarymusicians #lgbtq

@spla A gitlab.com/spla/mailusers si el mailing s'interrompeix perque (per exemple) el SMTP es talla, el program recorda a qui li ha enviat i a qui no?

Mailing.py sí que ho recorda però allà es crea una base de dades. Els dos cops que l'he utilitzat el SMTP ha tallat connexió i havia de reiniciar l'enviament, però cap problema perquè no s'enviaven duplicats.

El nombre de destinatàries de Mailusers.py és molt més gran, i per tant la probabilitat que alguna cosa falli a mig camí.

icaria36 boosted
icaria36 boosted

The antiblackness on big social media sites like Twitter doesn’t just stay there. Its everywhere.

If this site wants to be better than the big places on virtue of being, “open”, better to be vigilant and compassionate against antiblackness and racism than pat yourself on the back just for only using FOSS.

icaria36 boosted

Starting today, EQlzr.org features a map of users and a map of topics. You can place your music production organization and yourself / yourselves in the map.

the.eqlzr.org/t/maps-for-eqlzr

And tell us, have you seen maps like these before? 😆

Thank you Stamen Design and @openstreetmap contributors for the maps, and thank you to the developers of the Discourse software and its Locations plugin. This is open source creativity at its best!

#musicproduction #community
#maps #openstreetmap

icaria36 boosted

Now EQlzr has a code of conduct, inspired by the ones produced by #wehavevoice and #geekfeminism. Thank you so much for opening the way!

Nowadays if an online community is serious about diversity, it needs a code of conduct and ways to enforce it. Have a look and tell us your opinion!

the.eqlzr.org/t/code-of-conduc

#codeofconduct #musicproducer #community #diversity #antiharassment

icaria36 boosted

#Wikimedia Foundation Board announces Community Culture Statement, enacts new standards to address harassment and promote inclusivity across projects

wikimediafoundation.org/news/2

icaria36 boosted
icaria36 boosted
icaria36 boosted
Show more
Red Confederada

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!