Fase rere fase fins el final que ens durà altra volta a la casella de sortida i així fins començar de nou en un procés individual que no s'esgota mai fins que reconeguem que sense el colectiu mai serem complets.

nan boosted

«Concede primero garantías de impunidad,
inventa para la matanza luego un nombre prestigioso
(justicia, o quizá patria, o quizá dios)

Verás entonces surgir a la bestia humana,
ridícula, altanera,
engalanada de soberbia y asco,
vertiendo sangre de otros y apestando la tierra»

ctxt.es/es/20190821/Firmas/279

nan boosted

La bandera d'Espanya és patrimoni
dels FEIXISTES perquè
MAI HA SIGUT de CAP
ALTRE COL·LECTIU.

I ja està.

Canvi de tema.

nan boosted
nan boosted

Del siglo de las luces a esto. La Iglesia siempre pone los huevos en las dos cestas. Aunque pierdan, ganan.

nan boosted

Nadie tiene el patrimonio absoluto de la verdad. La verdad está repartida entre las distintas sensibilidades de la izquierda y, si me apuras un poco, del anarquismo.

nan boosted
nan boosted
nan boosted

Hace un momento hablaba de que hay que sostener la música y a los músicos. En cambio, a los ricos debemos de dejar de sostenerlos

🙄🤦🤷🤔😅bé que tingau bon dia.

Perquè no surt el meu comentari en la línea local?.🙄

nan boosted
nan boosted

'Per la vénda de les Roques
jo he palpat el meu destí.
No era cert, no era mentida,
però era el que volia
i me l'he fet per a mi'.

#CarlesRebassa #Formentera #SesIlles #PaïsosCatalans #Poesia ⏲️!

nan boosted
nan boosted
nan boosted

Malauradament tot em fa creure que tot anirà igual en uns mesos tal volta lo millor per al bé comú seria un fort rebrot O algo que fera necessari un canvit a nivell mundial i no heu desitge però es lo que pense.

nan boosted
nan boosted

invidio.us/watch?v=BS4hJJz98qI
Una del Josep Pérez artísticament ona nua un xic de la ribera alta.

Show thread
Show more
Red Confederada

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!