Show more
tereseta boosted

on intentaran convencer-vos amb humor 👉 xes.cat/nosiguisgafam memes, gifs i stickers... . I si voleu començar a utilitzar , un repositori amb alternatives a les principals plataformes digitals d'ús comú: 🌬 xes.cat/repositori-eines-lliur

tereseta boosted
tereseta boosted

En el dia europeu contra la #BretxaSalarial, les pirates i els pirates ens plantem i diem: igual feina, igual sou! #EqualPayDay

tereseta boosted

La vida es un Karnaval! Pensar fuera de la caja, en Komun
komun.org/es/blog/pensar-fuera [ES]

🤓😎🤩🥳😏😊

Life is a Karnival! Thinking Out-of-the-Box in Komun
komun.org/en/blog/out-of-the-b [EN]

tereseta boosted

@efebe, la companya @tereseta va fer la presentació el passat dissabte, quan tingam el audio, la podrem pujar al peertube.

tereseta boosted
tereseta boosted
tereseta boosted
Ens fa molta il·lusió anunciar el proper #BerenaTec #EquipamentsLliures :)

El dimecres 9 de gener, ens visiten @komun a #laLleialtat per parlar d'eines lliures per al bé comú. I matrocina @donestech

Us hi esperem! https://tec.lleialtat.cat/divulgacio/berenatec
berenatec-vertical-2-komun-lleu…
tereseta boosted

El uso de monedas sociales locales varias en redes locales de intercambio de bienes y servicios genera economías populares autónomas y resilientes a las crisis económicas que solemos conocer en Argentina.
Si estás interesada(o) en participar ponete en contacto con nosotros. Estamos promoviendo estos grupos con FairCoin y MonedaPAR. komun.org/es/blog/economias-lo

tereseta boosted
tereseta boosted
tereseta boosted

BLACK FRIDAY, BLACK MONDAY, BUY NOTHING DAY, KOLABORA & BAZAR

komun.org/es/blog/black-friday [ES]

komun.org/en/blog/black-friday [EN]

Ahora, hagamos que los Black Friday sean algo totalmente absurdo.

Now, let's make Black Friday something totally absurd.

Red Confederada

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!