Gent de CALIU…. jo de debò que flipo…. Una xerrada sobre fer fora Guguel dels coles però amb el guguel analítics tant tranquil·lament plantat a la web https://caliu.cat/blog/2020/06/19/dlp2020/

Quan he rebut per la llista de #Debian la invitació per guguelada (calendari i gmail) per poc la palmo. Ah! I fer un Jitsi amb server d’Amazon doncs tampoc…

Sembla més el dia de l’ #openwashing que el de la llibertat del programari….

#softwarefreedomday #DLP2020 #FuckOffGAFAM

Escolta @giorgiograppa Tu ets profe i ubuntaire, oi? Què en penses de les gafamades dins del propi moviment del programari lliure? Com hem de conscienciar si no donem exemple? La invitació pel dia de la llibertat del programari m’ha desesperat molt….

Show thread

@titi @giorgiograppa
entenc que una part important és la manca de recursos, i faig referència directa a que fa anys que això ho organitzat (pràcticament) una sola persona i que no és de perfil tècnic. Amb això no estic dient que no tinguis raó, si no que falten mans.
Si ets la mateixa persona que ha comentat el tema a la llista de @debiancat, ara sabem que hi ha més alternatives al Jitsi del desenvolupador, jo mateix no ho sabia. Segur que a la propera es fa millor. 🙂

@papapep >Segur que a la propera es fa millor. Doncs tant de bo que es pugui fer millor enguany perquè si no som capaces de consensuar canviar un trist enllaç on comunicar-se més lliurement jo ja no sé…

@giorgiograppa

@titi
Estic segur que tot aquest tema pot donar lloc a un llarg debat, aquell dia. Tan de bo, com sembla suggerir entre línies el @papapep , servisca per animar algú més a participar activament (i si pot ser de perfil tècnic, millor) en Caliu.

Un dels problemes és que som quatre gats (en general, dins de tots aquests temes) i molts ja tenim una edat, càrregues familiars i una cosa molt, molt, però que molt desagradable, anomenada treball i, és clar, així és fotut trobar temps.

Follow

@giorgiograppa @titi @papapep a disroot disroot.org en teniu de nextcloud gratuit amb calendari gratis i drive. es demana un compte amb explicació i el donen a activistes.
per facilitar un canvi molt necessari per tal que la teoria i la pràctica siguin el més congruent possible.

gràcies @titi per evidenciar aquesta incongruència.

@giorgiograppa @titi @papapep per retransmetre amb un jitsi que no utilitza amazon, teniu un d'ací meet.guifi.net/ i una llista on pots veure quins servidors gratuïts són segurs (traking, versions i servidors) i quins tenen en eixe moment menys connexions i més ràpides
ladatano.partidopirata.com.ar/

la meva intenció és facilitar que el moviment de programari lliure utilitze eines lliures, especialment el seu dia, Dia de la Llibertat del Programari. Va, animeu-vos a fer el pas! :tux:

Sign in to participate in the conversation
Red Confederada

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!